/>

Informasjon om Kjempesoppen

Kjempesoppen er en småbarnsavdeling med 9 barn i alderen 0-3 år og 3 voksne.

https://video.levebarnehagene.no/v/j4oyt/

 

 

På Kjempesoppen leter vi etter den gode stemningen og de gode øyeblikkene. Vi skaper faste og trygge rutiner som virker kjent for barna, og vi voksne ønsker å være de rolige, trygge og stabile rollemodellene barna trenger.

Vi er glad i å bruke naturen som utviklingsarena og ser mulighetene nærområdene gir oss. Vi er gode på å utvikle god motorikk og god trivsel i skog og mark. Vi er nysgjerrige med barna og liker å være aktive voksne.

Sosial kompetanse: Små barn lærer gjennom samspill med andre, dette gjør barnehagen til en viktig arena for sosial utvikling og sosial læring.

Samling: Hver dag har vi samlingsstund rundt bordet kl. 9.30. I disse samlingene synger vi sanger, forteller eventyr, eller snakker om hva dagen skal inneholde. Dette er en fin måte å starte dagens aktiviteter på, og prate med barna om hva vi skal fylle dagen med. Hver dag bruker vi konkreter i samlignsstunden. Dette kan være bøker, språkposer, sangkort, m.m. Ved å starte dagen med samlingsstund gir det barna forutsigbarhet for hva dagen skal inneholde.

Utetid: Vi er ute hver dag på formiddagen og når været tillater det på ettermiddagen. Vi har en del hensyn å ta da ikke alle barna har lært å gå. Men vi tilpasser alltid etter barnas behov. Vi er enten ute på lekeplassen, på tur i nærområdet / utflukt eller vi er utenfor gjerdet eller i skogen. Mange muligheter:)

 

Ønsker du å vite mer ?

Velkommen på besøk i Storhammeren 21 :)