Informasjon om Kjempesoppen

Kjempesoppen er en småbarnsavdeling med 9 barn i alderen 0-3 år og 3 voksne.

https://video.levebarnehagene.no/v/j4oyt/

De voksne på avdelingen er:

Marie                                      Pedagogisk leder 100%

Hanne                                     Pedagogisk leder 50%

Costina                                   Assistent 100%

Linn Therese                           Ped2 50% + styrer 50%

 

På Kjempesoppen leter vi etter den gode stemningen og de gode øyeblikkene. Vi skaper faste og trygge rutiner som virker kjent for barna, og vi voksne ønsker å være de rolige, trygge og stabile rollemodellene barna trenger.

Vi er glad i å bruke naturen som utviklingsarena og ser mulighetene nærområdene gir oss. Vi er gode på å utvikle god motorikk og god trivsel i skog og mark. Vi er nysgjerrige med barna og liker å være aktive voksne.

Sosial kompetanse: Små barn lærer gjennom samspill med andre, dette gjør barnehagen til en viktig arena for sosial utvikling og sosial læring.

Samling: Hver dag har vi samlingsstund rundt bordet kl. 9.30. I disse samlingene synger vi sanger, forteller eventyr, eller snakker om hva dagen skal inneholde. Dette er en fin måte å starte dagens aktiviteter på, og prate med barna om hva vi skal fylle dagen med. Hver dag bruker vi konkreter i samlignsstunden. Dette kan være bøker, språkposer, sangkort, m.m. Ved å starte dagen med samlingsstund gir det barna forutsigbarhet for hva dagen skal inneholde.

Utetid: Vi er ute hver dag på formiddagen og når været tillater det på ettermiddagen. Vi har en del hensyn å ta da ikke alle barna har lært å gå. Men vi tilpasser alltid etter barnas behov. Vi er enten ute på lekeplassen, på tur i nærområdet / utflukt eller vi er utenfor gjerdet eller i skogen. Mange muligheter:)

 

Ukerytmen ser slik ut:

MANDAG har de voksne møtedag på formiddagen. Denne dagen er vi sammen med Lurven-barna ute på lekeplassen.

TIRSDAG har vi forming. Da jobber vi med ulike formingsaktiviteter alt etter hva tema for måneden er. Vi prøver å la barna gjøre det meste av aktivitetene selv, med en hjelpende hånd fra en voksen; klipping, liming, maling, etc.

ONSDAG Denne dagen har vi varmlunsj og ulike aktiviteter inne og ute.

TORSDAG har vi turdag. Da går vi enten på tur i nærområdet eller på lengre utflukter. Turer i nærområdet går ofte til en av to bålplasser vi har i skogen like bak barnehagen, eller til ballbingen, besøker barna i Løvåsen/Vestre, besøker ulike lekeplasser i nærområdet, etc. Lengre utflukter kan være til byen/fisketorget, Fløien, Akvariet, togtur til Arna, Strutsefarmen, Langegården, eller annet.

Fredag:
har vi gruppedag på formiddagen hvor barna deles inn etter alder, tre barn i hver gruppe sammen med èn voksen. Gruppene er turgruppe, språkgruppe og lekegruppe / baking. En gang i måneden har vi felles samling med Lurven

 

Ønsker du å vite mer ?

Velkommen på besøk i Storhammeren 21 :)