Redusert foreldrebetaling i barnehagen

Hvordan søke redusert foreldrebetaling ?

For hvert barnehageår (august-juni) må det søkes på nytt om redusert foreldrebetaling. Om vedtak skal være gjeldende fra august i det nye barnehageåret, må ny søknad sendes innen senest utgangen av juli måned. 

Se vedlegg for veiledning. Informasjon på flere språk.

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/barn-og-familie/barnehage/barnehageplass/redusert-foreldrebetaling-i-barnehage-og-sfo