/>

Info om Lille Gram

Lille Gram er en småbarnsavdeling med 9 barn i alderen 0-3 år og 3 voksne. Vi er ute hver eneste dag, enten på lekeplassen eller på tur.

https://video.levebarnehagene.no/v/sIUFB/

 

Læring: Små barn lærer best gjennom egne erfaringer og bruk av alle sanser, gjennom lek og bruk av kroppen. Derfor prøver vi å legge tilrette for at barna på Lille Gram skal få kjenne på, lukte på, og se på ulike materialer tilknyttet temaene vi har hver måned. De yngste barna lærer best gjennomn konkrete erfaringer i hverdagen, uformelle læringssituasjoner som f.eks måltid, stellesituasjon og påkledning. Her setter vi ord på hva vi gjør og hva ting heter. Mange begrep læres her.

Samling: Hver dag har vi samlingsstund rundt bordet. I disse samlingene synger vi sanger, forteller eventyr, teller, snakker om hvem som er tilstede og hvem som ikke er der idag, lærer om dagene og prater sammen. Vi bruker mye konkreter i samlingene (språkposer, konkreter til eventyr, m.m.) slik at barna får utviklet språkforståelsen og får et bedre ordforråd.

Utetid: Vi er ute hver eneste dag på formiddagen og når været tillater det ettermiddagstid. Vi er enten på lekeplassen eller på tur. Vi har en stor lekeplass med forskjellige lekeapparat; disser til store barn og babydisse, klatrestativ med klatrenett og rutsjebaner, balansestokker, sandkasse, vippedisser, sykler, m.m. Vi har også områder med ulendt terreng og mange fine gressbakker for små barn å utforske og øve motorikk i.  

 

Ukerytmen ser slik ut:

MANDAG har de voksne møtedag. Da er vi ute på lekeplassen sammen med stor avdeling (Dypeskogen) på formiddagen. De voksne fra motsatt avdeling passer barna når møtene pågår. 

TIRSDAG har vi forming. Da jobber vi med ulike formingsaktiviteter, alt etter hva tema for måneden er. Vi prøver å la barna gjøre det meste av aktivitetene selv, med en hjelpende hånd fra en voksen; klippe, lime, male, osv.

ONSDAG har vi varm lunsj på avdelingen. Da prøver vi å variere slik at barna får vanlig og variert husmanskost, med bakedager innimellom. For de barna som ikke spiser svin, samt barn med ulike allergier, kjøper vi alltid inn et alternativ i samråd med foreldre.

TORSDAG har vi turdag. Da går vi enten i nærområdet eller på en lengre utflukt. Turer i nærområdet er bl.a. til Ortuvannet for å mate endene, til Smiberget, rundt Lynghaugtjernet, besøker ulike lekeplasser og områder i nærmiljøet rundt barnehagen, samt til Strutsefarmen som ligger i Fyllingsdalen (Rosenlund Gård)  

FREDAG har vi gruppedag. Da deler vi inn barna i ulike grupper etter alder. Gruppene er bl.a. turgrupper, språkgrupper, forming, høytlesing, osv.

 

Ønsker du å vite mer?

Velkommen på besøk i Torgny Segerstedtsvei 176 :)