/>

Informasjon om Mosetussene

Mosetussene er en søskenavdeling med 9-11 barn i alderen 1-4 år og 3 voksne. Vi er ute hver eneste dag, enten på lekeplassen eller på tur. Vi er så heldig å ha skogen helt inne på uteområdet, så hver eneste dag har barna mulighet til lek i skogen og ulendt terreng.

 https://video.levebarnehagene.no/v/JXicS/

Hverdagen på Mosetussene varierer. Vi har mye frilek, men også en del planlagte aktiviteter som forming, språkgruppe og ellers forskjellige lekegrupper. Vi deler gruppen ofte for å dekke alle barns behov. Det er viktig med fin gruppedynamikk når aldersinndelingen er noe variert etter hvilket behov det enkelte barnet har. Vi er ute hver dag. Da går vi på turer i nærområdet, har frilek med motsatt avdeling, spiller ball og sykler. Vi har et flott uteområde som utfordrer oss også motorisk. 

Utetid: Vi på Mosetussene liker godt å være ute, vi er ute så ofte og så mye vi kan:) Innimellom lager vi bål sammen med stor avdeling (Morgentåkedalen). Vi lager da mat på bålet, spiser maten vår ute i skogen, eller vi går inn i den flotte grillhytten vår og spiser.

Samling: Hver dag etter frokost har vi samling. Da synger vi en åpningssang, leser bøker, forteller eventyr, synger sanger og snakker om månedstema. Vi synes det er viktig å samle barna om morgenen for å fortelle hva som skal skje den dagen, og la barna komme med innspill for hvordan dagen skal legges opp. Barna får ofte bestemme hvor turene skal gå.

 

 

Ønsker du å vite mer ?

Velkommen på besøk i Løvåsveien 80 :)