/>

Lekeklossen barnehage åpner på grønt nivå mandag 2.august

Mansag 2.august ønsker vi velkommen til et nytt barnehageår i Lekeklossen barnehage. Lekeklossen følger Bergen kommune og åpner på grønt nivå.

Åpningstid på grønt nivå er 07:15 - 16:45

På grønt nivå vil det ikke være nødvendig med kohortinndelinger, og vi vil kunne gå tilbake til vanlig organisering av barnehagehverdagen og avdelingen.

Det er likevel viktig å huske at vi fortsatt er i en pandemi. Dette betyr at ingen syke barn eller voksne skal møte i barnehagen, og det er viktig at god håndhygiene opprettholdes.

Velkommen til et nytt barnehageår:)