Info om Lille Gram

Lille Gram er en småbarnsavdeling med 9 barn i alderen 0-3 år og 3 voksne. Vi er ute hver eneste dag, enten på lekeplassen eller på tur.

De som jobber på Lille Gram er:

Catheleen Andreasson     Pedagogisk leder 100%

Linda Loen                     Pedagogisk medarbeider 100%

Andreas Thuve Larsen     pedagogisk medarbeider 100%

 

Læring: Små barn lærer best gjennom egne erfaringer og bruk av alle sanser, gjennom lek og bruk av kroppen. Derfor prøver vi å legge tilrette for at barna på Lille Gram skal få kjenne på, lukte på, og se på ulike materialer tilknyttet temaene vi har hver måned. De yngste barna lærer best gjennomn konkrete erfaringer i hverdagen, uformelle læringssituasjoner som f.eks måltid, stellesituasjon og påkledning. Her setter vi ord på hva vi gjør og hva ting heter. Mange begrep læres her.

Samling: Hver dag har vi samlingsstund rundt bordet. I disse samlingene synger vi sanger, forteller eventyr, teller, snakker om hvem som er tilstede og hvem som ikke er der idag, lærer om dagene og prater sammen. Vi bruker mye konkreter i samlingene (språkposer, konkreter til eventyr, m.m.) slik at barna får utviklet språkforståelsen og får et bedre ordforråd.

Utetid: Vi er ute hver eneste dag på formiddagen og når været tillater det ettermiddagstid. Vi er enten på lekeplassen eller på tur. Vi har en stor lekeplass med forskjellige lekeapparat; disser til store barn og babydisse, klatrestativ med klatrenett og rutsjebaner, balansestokker, sandkasse, vippedisser, sykler, m.m. Vi har også områder med ulendt terreng og mange fine gressbakker for små barn å utforske og øve motorikk i.  

 

Ukerytmen ser slik ut:

MANDAG har vi gruppedag. Da deler vi barna inn i ulike grupper etter alder. Gruppene er bl.a turgrupper, språkgrupper og gym. 

TIRSDAG har vi forming. Da jobber vi med ulike formingsaktiviteter, alt etter hva tema for måneden er. Vi prøver å la barna gjøre det meste av aktivitetene selv, med en hjelpende hånd fra en voksen; klipping, liming, maling, osv.  

ONSDAG er det møtedag på formiddagen for de voksne. Da er vi ute sammen på lekeplassen med stor avdeling og leker og koser oss sammen med de store barna på "Dypeskogen". Ettermiddagen denne dagen brukes enten til frilek ute, eller til innelek på gulvet og ulike bordaktiviteter (bl.a. tog, biler, leser bok, magneter, tegning, puslespill, dukkekrok/kjøkkenkrok, m.m.)

TORSDAG har vi turdag. Da går vi enten i nærområdet eller på en lengre utflukt. Turer i nærområdet er bl.a. til Ortuvannet for å mate endene, til Smiberget, rundt Lynghaugtjernet, besøker ulike lekeplasser og områder i nærmiljøet rundt barnehagen, samt til Strutsefarmen som ligger i Fyllingsdalen (Rosenlund Gård)  

FREDAG har vi varm lunsj på avdelingen. Da prøver vi å variere slik at barna får vanlig og variert husmanskost, med bakedager innimellom. For de barna som ikke spiser svin, samt barn med ulike allergier, kjøper vi alltid inn et alternativ i samråd med foreldrene.

 

 

Har du lysst til å vite mer, er det bare å komme innom en tur på besøk i Torgny Segerstedtsvei 176:)

 

Velkommen!:)