Info om Dypeskogen

Dypeskogen er en storbarnsavdeling med 18 barn i alderen 3 - 6 år og 3 voksne. Dypeskogen er ute å leker hver eneste dag, enten på lekeplassen eller på tur. Inne har vi forskjellige lekegrupper, språkgrupper, "trollgrupper" (skolestarterne), formingsaktiviteter, gym og mye annet.

De voksne på avdelingen er:

Kristina Mossefinn Vik        Pedagogisk leder 100%

Irmelin Blindheim Olsen     Pedagogisk leder 100%

Gunn Mikkelsen Saad         Pedagogisk medarbeider 100%

 

 

På avdelingen jobber vi mye med TRAS. Vi observerer barnas språkutvikling kontinuerlig ved hjelp av et skjema med ulike spørsmål. Dette gjør at vi lettere får en oversikt over hva hvert enkelt barn mestrer, og hvor vi evt må sette inn tiltak for å styrke barnets språk. Det er hovedsaklig trollbarna (skolestarterne) som observeres med TRAS.

 

Ukerytmen ser slik ut:

MANDAG: Denne dagen har vi trollgruppe for skolestarterne samt grupperullering for hele gruppen. Trollgruppen består av alle de eldste barna på avdelingen (skolestarterne). Trollgruppen møtes hver mandag og jobber med skoleforberedende oppgaver som å skrive navnet sitt, øve på preposisjoner, høgre/venstre, lære litt om tall, bokstaver, former, farger, trafikk, begrep, m.m. I trollgruppen ønsker vi at barna skal utvikle et godt selvbilde som kan gi størst mulig trygghet i overgang fra barnehage til skole. Felles opplevelser vil være viktig for å styrke gruppetilhørighet.

Ved grupperullering for hele gruppen blir barna delt inn i 2 grupper. Vi har da gym med balansebenk, krypetunnell, matter og sanseputer. Den andre gruppen har forming relatert til tema.         

TIRSDAG: Denne dagen har vi forming og språkgrupper. I forming trekker vi inn tema for måneden, vi bruker bl.a. pc sammen med barna, og barna får da være med å innhente opplysninger ift månedens tema, sanger, etc. Språkgruppene har vi hver tirsdag, da øver vi på tall og preposisjoner, farger og rytmen i språket. I tillegg bruker vi månedens tema som basis for innhold. 

ONSDAG er det møtedag for de voksne da er vi ute med avdeling Lille Gram på formiddagen, og har lekegrupper inne på ettermiddagen. Lekegruppene består da av grupper på 3-5 barn hvor barna selv får velge hvilken lekegruppe/aktivitet de vil være på; tog, biler, dukkekrok/kjøkkenkrok, magneter, duplo, smålego, hammer&spiker, modellerkitt, barbie, polly pocket, perling, lage smykke/armbånd, etc.

TORSDAG har vi turdag. Da går vi tur enten i nærmiljøet som til skogen ved Lyshovden (vi kaller den Dypeskogen), eller til Ortuvnnet, Lynghaugtjernet, Løvåsen, m.m. En dag i måneden tar vi turen ut fra nærmiljøet og drar til byen eller lignende, det være fløyen, museum,akvariet, etc. På turdagene har vi ofte med oss primus og spiser lunsjen ute - dette er stor stas for store og små:)

FREDAG har vi varm lunsj. Vi prøver å variere og å ha et sunt og godt tilbud til barna. Vanlig husmanskost.

 

 

Har du lysst å bli mer kjent med oss? 

 

Velkommen på besøk i Torgny Segerstedtsvei 176:)