Base 3: Avdeling Løvåsen

Tlf. avdeling Løvåsen: 55 16 90 92

Styrer Linda Herdlevær

E-post: styrer@lekeklossen.no

Mob. 90 27 87 22